1 Yeraltının Haritalanması
* Metalik yada Metalik Olmayan (Gaz Boruları, atık Boruları, telofon Kabloları vb) yapıların Bulunması
* Yeraltındaki Anomali Kütlesinin Bulunması
* Ana kaya Derinliğinin Belirlenmesinde
* Karstik Alanların Haritalanmasında
* Irmak ve Göl Tabanlarının Haritalanmasında
* Yanal Süreksizliklerin ve Litoloji Değişimlerinin Belirlenmesinde
* Yeraltında Maden Alanlarının Haritalanmasında
* Heyelan Düzlemlerinin Araştırılması ve Haritalanmasında

2 Yıkıcı Olmayan Etkisi ile Köprü ve Tünel Araştırmalarında

* Yeni Yapıların İnşa edileceği yerlerin uygun olup olmadığına karar verilmesinde
* Yeni Yapıların iç Kısımlarının araştırılmasında
* Restorasyon Amaçlı Çalışmalarda yapının son durumunun ortaya konmasında
* Duvar ve Zemin Araştırmalarında
* Kolonların ve bağlantı yerlerinin araştırılmasında
* Tünel araştırmalarında,
* Park ve garaj alanlarının belirlenmesinde,
* Beton yada duvar arkalarındaki boşlukların yerlerinin belirlenmesinde
*Radye temel kalınlığı ve donatı tespit çalışmaları
* Beton kalınlıklarının ölçülmesinde

3 Yol Araştırmalarında
* Asfalt ve Beton Kaldırımların Kalınlıklarının Haritalanmasında
* Yol kaplamasının (asfalt vb) Kalite Kontrolünde
* Yol vb Yapıların Altındaki Boşlukların Belirlenmesinde
* Asfalt, Beton vb Yapılardaki Deformasyonların Belirlenmesinde

4 Arkeolojik Araştırmalarda
* Eski Medeniyetlere Ait Yapıların ve Eski Parçaların Yerlerinin Belirlenmesinde
* Arkeolojik Alan Çalışmalarında

georadar uygulaması
jeo radar gpr

5 Yapı Analizinde
* Kolon ve Kirişlerdeki Demir Donatının Görüntülenmesinde
* Mevcut Yapı Temel Tipinin Belirlenmesinde
* Kolon ve Kirişlerdeki Süreksizlik Araştırmalarında

6 Çevre Araştırmalarında
* Dolgu Alanların Ortaya Çıkarılmasında
* Atık Alanların Belirlenmesinde
* Yeraltı Kirlilik Araştırmalarında
* UXO ( Patlamamış Patlayıcı Maddesi Araştırmasında)

Dolmabahçe Sarayı GPR çalışması resimler için tıklayın....
Olimpiyat stadı GPR çalışması resimler için tıklayınız...
Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
GEO RADAR YER RADARI- JEORADAR (YER RADARI - GROUND PENETRATION RADAR - GPR)

Firmamız İsveç yapımı “Geoscanner Sweden AB” marka “AKULA 9000  Kontrol ünitesi ve yine “Geoscanner “marka 400-1000MHz kapalı sistem GPR anteni kullanılmaktadır. Yer Radarı (GPR); yeraltı yapılarının çeşitli frekanslardaki ( 1-1000 MHz) radyo dalgaları kullanılarak belirlemesi esasına dayanır.

Georadar sistemi sinyal üreticisi, verici ve alıcı antenler ile bir kayıt birimi içerir.Yer radarı, bir kaynak tarafından yer içine gönderilen ve zaman içinde değişen elektromanyetik alanları kullanarak yer altı incelemesi yapar. Değişken zamanlı elektromanyetik alanlar, elektrik ve manyetik alanların bileşiminden oluşur. Bu iki alan, yer altında bulunan materyallerin etkisi altında değişir ve birbirlerini etkiler. Yer radarı tekniğinde, bu iki alandaki değişimlerin yardımıyla, yer altındaki yapıların elektriksel özellikleri gözlemlenir .
Jeoradarın (Yer Radarı - GPR) Kullanıldığı Alanlar

BAZ İSTASYONU KULESİNDE JEORADAR GPR UYGULAMASI jeoradar yöntemi jeoradar sektörü
jeoradar cihazı jeoradar ilanları
georadar cihazı geoscanner ab jeoradar ihale
jeoradar kiralayan firmalar kiralık
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
0 533 616 18 67
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
Copyright © 2017 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
Tel: + 90 212 369 00 16   whatsapps:+90 533 616 18 67
<ZEMİN ARAŞTIRMALARI <Zemin etüdü <Sismik etüd <Rezistivite <Micro Tremör <Bina İçi Zemin sondajı <Georadar