GROUND PENETRATING RADAR / JEORADAR
Yeraltı Radarı veya genel adıyla Jeoradar (GPR: Ground Penetrating Radar) yöntemi, yakın yüzey araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik prensip ile çalışan bir jeofizik yöntemdir. Binaların temel, tavan, taban, kolon kiriş, beton ve donatı incelemelerinde (0-2.00m. kadar)ve derin yeraltı suyu ve maden haritalama, boşluk tespiti, arkeojeofizik (0-90 metre kadar) vb. sahalarda yayğın olarak kullanılmaktadır.

Jeoradar (GPR) Cihaz Fiyatları ne kadardır?
Jeoradar Sistem fiyatları markaya göre değişmekle birlikte 15.000€-100.000€ arasında değişmektedir. Cihaza ilave olarak hedeflenen derinlikler için ilave antenler almak zarureti vardır. Anten fiyatları 5000€ dan başlamaktadır.

Ayrıca 2 boyutlu ve 3 boyutlu yorumlama yazılımına ihtiyacınız olacaktır. Bu da yine 1000€ dan başlıyan fiyatlarla satılmaktadır. Ancak çoğu kullanıcı satın aldığı programın standart versiyon olduğunu (yani kısıtlı) cihaz ve programı aldıktan sonra fark etmekte ve üst version program için ilavce ücret ödemektedirler.

GPR / Yer Altı Radarları 25 Mhz ile 3000 Mhz aralığında yani çok yüksek frekanslarda çalışırlar. Yerin yüksek çözünürlüklerde haritasının çıkarılabilmesi için cihazın yüksek frekanslarda çalışması gerekir. Anten frekansı ne kadar yükselirse inceleme derinliği o oranda azalır. 1 metreye hatta 40cm'e kadar düşer. Aşağıdaki Tabloda 1200 Mhz de    çalıştırılan bir cihazın derinliğinin 1 metreye düştüğünü görebilirsiniz. Tablodaki inceleme derinliği ideal şartlar için geçerlidir. Yerin su-tuz oranının, condüktivitenin artması  vb. olumsuz durumlar inceleme derinliğini etkilemektedir.
Jeoradarın (Yer Radarı - GPR) Kullanıldığı Alanlar

1 Yeraltının Haritalanması
* Metalik yada Metalik Olmayan (Gaz Boruları, atık Boruları, telofon Kabloları vb) yapıların Bulunması
* Yeraltındaki Anomali Kütlesinin Bulunması
* Ana kaya Derinliğinin Belirlenmesinde
* Karstik Alanların Haritalanmasında
* Irmak ve Göl Tabanlarının Haritalanmasında
* Yanal Süreksizliklerin ve Litoloji Değişimlerinin Belirlenmesinde
* Yeraltında Maden Alanlarının Haritalanmasında
* Heyelan Düzlemlerinin Araştırılması ve Haritalanmasında

2 Yıkıcı Olmayan Etkisi ile Köprü ve Tünel Araştırmalarında

* Yeni Yapıların İnşa edileceği yerlerin uygun olup olmadığına karar verilmesinde
* Yeni Yapıların iç Kısımlarının araştırılmasında
* Restorasyon Amaçlı Çalışmalarda yapının son durumunun ortaya konmasında
* Duvar ve Zemin Araştırmalarında
* Kolonların ve bağlantı yerlerinin araştırılmasında
* Tünel araştırmalarında,
* Park ve garaj alanlarının belirlenmesinde,
* Beton yada duvar arkalarındaki boşlukların yerlerinin belirlenmesinde
*Radye temel kalınlığı ve donatı tespit çalışmaları
* Beton kalınlıklarının ölçülmesinde

3 Yol Araştırmalarında
* Asfalt ve Beton Kaldırımların Kalınlıklarının Haritalanmasında
* Yol kaplamasının (asfalt vb) Kalite Kontrolünde
* Yol vb Yapıların Altındaki Boşlukların Belirlenmesinde
* Asfalt, Beton vb Yapılardaki Deformasyonların Belirlenmesinde

4 Arkeolojik Araştırmalarda
* Eski Medeniyetlere Ait Yapıların ve Eski Parçaların Yerlerinin Belirlenmesinde
* Arkeolojik Alan Çalışmalarında

5 Yapı Analizinde
* Kolon ve Kirişlerdeki Demir Donatının Görüntülenmesinde
* Mevcut Yapı Temel Tipinin Belirlenmesinde
* Kolon ve Kirişlerdeki Süreksizlik Araştırmalarında

6 Çevre Araştırmalarında
* Dolgu Alanların Ortaya Çıkarılmasında
* Atık Alanların Belirlenmesinde
* Yeraltı Kirlilik Araştırmalarında
* UXO ( Patlamamış Patlayıcı Maddesi Araştırmasında)


Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
BAZ İSTASYONU KULESİNDE JEORADAR GPR UYGULAMASI jeoradar, gpr, jeofizik,  mühendislik, arkeojeofizik, yeralti, GPR, ground penetrating radar, radar, jeo radar, georadar, geo-radar, jeo-radar, yeraltı radarı, yeralti radari, yer radarı, yerradarı, yer radari, arkeoloji,
jeoradar jeoradar
jeoradar jeoradar jeo radar
georadar cihazı geoscanner ab jeoradar jeoradar
jeoradar jeoradar ile define tespiti jeoradar
jeoradar jeoradar jeoradar
jeoradar jeoradar
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
0 533 616 18 67
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
Copyright © 2017 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
Tel: + 90 212 369 00 16   whatsapps:+90 533 616 18 67
jeoradar inceleme derinliği ve anten frekansı tablosu kayıp logar kapağı, kablo, kanal, kablo bulma
Dolmabahçe Sarayı GPR çalışması resimler için tıklayın....
Olimpiyat stadı GPR çalışması resimler için tıklayınız...
<ZEMİN ARAŞTIRMALARI <Zemin etüdü <Sismik etüd <Rezistivite <Micro Tremör <Bina İçi Zemin sondajı <Georadar