KUZEY IRAK F&F DEMİR ÇELİK FABRİKASI   
JEOFİZİK REZİSTİVİTE (ÖZDİRENC) ETÜD  
ÇALIŞMASI

Yer altı suyu, zemin etüdü, maden-mermer-kömür   
araştırmalarında jeofizik rezistivite yöntemi yaygın olarak  
kullanılmaktadır. Piyasada kullanılan cihazların ekserisi el  
yapımı ve manüel kullanılan cihazlar olmakla birlikte  
günümüzde ileri teknoloji ürünü çok kanallı çok elektrotlu  
(multi electrode) software kontrollü rezistivite cihazları da  
kullanılmaya başalnmıştır.  Rezistivite yönteminde akım  
elektrotları yardımıyla yere verilen elektrik akımının çeşitli  
elektrot dizilimlerine bağlı olarak potansiyel elektrotları  
arasındaki potansiyel farkı ölçülür. Akım elektrotları arası  
mesafeyi açtıkça yeraltındaki farklı tabakaların  
özdirençlerine bağlı olarak potansiyel farkı ölçülür.  
Elektrot dizilimlerine bağlı geometrik çarpana göre  
potansiyel farkı değişecektir. Potansiyel farklarından  
görünür özdirençler hesaplanarak, çeşitli yöntemlerle her  
bir ölçü noktasında yer altı kesiti çıkarılabilir.

Firmamız yapılan Arazi çalışmalarında özel yapım bir  
elektrik özdirenç ölçüm aleti kullanılmıştır. Bu alet  
düzeneğinde; 300 watt gücünde, akü ile çalışan doğru  
akım düzenleyici ve ölçü aleti, 12 volt, 60 Ah’lik akü, AB/2
=800 m.lik iki adet arazi kablolu makara, 4 adet çelik  
elektrot, çeşitli bağlantı malzemeleri ve çekiçten  
oluşmuştur.

Erbil de çalışmamız Erbil'in Güneyinde bulunan F&F Demir  
Çelik sahsında 15 ayrı noktada yapılmıştır. AB/2 400 m.  
açılarak yaklaşık 350-400m. derinliğe kadar bilği  
alınmıştır.

Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
kuzey ıraksu arama çalışmaları erbil su etüt erbil su etüdü
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
0 533 616 18 67
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
Copyright © 2016 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
Tel: + 90 212 369 00 16   Faks:+ 90 212 369 88 55
<ZEMİN ARAŞTIRMALARI <Zemin etüdü <Sismik etüd <Rezistivite <Micro Tremör <Bina İçi Zemin sondajı <Georadar