MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİNDE TEMEL ESASLAR

Mikrotremör kısa süreli depremler veya patlatmalar hariç zeminde varolan her türlü titreşimlerin adıdır. Deprem sismolojisinde  
olduğu gibi, arazide ölçülen bir gürültünün spektrumu gürültüye neden olan kaynağın özellikleriyle ölçünün alındığı arazinin yer  
yapısı özelliklerinin toplamından oluşur. Yer etkisi (site effect) bir deprem anında sismik dalgaların genliklerinin büyümesine neden  
olabileceğinden dolayı mühendislik sismolojisinde önemle ele alınmaktadır. Mikrotremör ölçümlerinin spektral analizleri  
yapıldığında zeminin dönüşüm fonksiyonu elde edilir ve bu dönüşüm fonksiyonu yardımı ile zemin karakterize edilir. Zemin  
dönüşüm fonksiyonu hesaplanırken iki değişik spektral oran tekniği kullanılmaktadır. Bunlardan birinde gürültü kaydı sert kaya  
zeminde (referans zemin) ve incelenecek olan alüvyon olmak üzere iki ayrı noktada alınır ve spektral oran bu iki kayıt kullanılarak  
yapılır (S/R spektrumu). Bu çalışmada diğer teknik olan Nakamura yöntemi uygulanmıştır. Nakamura yöntemi olarak bilinen bu  
yöntemde, sadece bir noktada üç bileşen gürültü kaydı yapılır. Bu ölçüm tekniğinde spektral oran iki yatay ve bir düşey bileşen  
kullanılarak hesaplanır. Bu tür hesaplanmış spektral oran H/V spektrumu olarakta adlandırılır. Nakamura tekniğinde gürültü  
kaynağının etkilerinin önemli ölçüde giderildiği düşünülmektedir. Bu nedenle elde edilen transfer fonksiyonu sadece zeminin  
karakteristiklerini yansıttığı düşünülür. Nakamura tekniği, zemin hakim periyodunu hesaplamak için Amerika’da ve Japonya’ da  
başarılı olarak kullanılagelmektedir. S/R spektrumlarının aksine, Nakamura tekniği kullanıldığında zemin büyütmesi çok kaba  
olarak bulunabilmektedir. Arazi uygulamaları açısından bakıldığında tek istasyon kullanılması nedeni ile Nakamura tekniği diğer  
tekniğe göre daha ekonomiktir. H/V spektrumları zemin hakim peryotlarında maksimum vermektedir. Ancak genlikler daha çok  
yapının poisson oranına bağlıdır ve çok sığ yapılardan aşırı şekilde etkilendiği için zemin büyütme hesaplamalarında kullanışlı bir  
yöntem değildir.  
Verilerin toplanması ve analizleri
Firmamızda Mikrotremör ölçümleri GEOSIG GBV-316 sayısal kayıtçı ve üç bileşen ivmeölçer kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
Sismometre DC-100 Hz arasında ivme için yatay bir frekans-tepki fonksiyonuna sahiptir. Ölçüm yapılan herbir istasyonda  
örnekleme 100 Hz (1/100 saniye örnekleme aralığı) olacak şekilde 2 dakika süreyle kayıt yapılmış ve bu ölçüm en az iki defa  
tekrarlanmıştır. Çevre gürültülerinin en az olduğu zamanlarda ölçümlerin alınmasına özen gösterilmiştir. Sayısal veri (gsr  
formatında) GEOSIG GBV-316 sisteminden RS32 bağlantı kablosu ile bir dizüstü bilgisayar sabit diskine GEOSIG (GEODAS  
Data Acquisition System 1.14 ODV 1.0.30) yazılımı ile aktarıldı. Sabit diske kaydedilen veriden H/V spektrum hesabı ise  
GEODAS Data Acquisition System 1.14 ODV 1.0.30 ve spektral oran hesaplanmasında averaged periodogram yöntemini kullanan  
bir program yardımı ile yapılmıştır. H/V spektrumları 2 dakikalık kayıt paketlerinin değişik zaman dilimlerinden en az 5 defa  
hesaplanarak oluşacak yanılgılar en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Periyot okumaları bu H/V spektrumlarının en az değişen  
kısımlarından okunarak belirlenmiştir.
Copyright © 2023 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
Tel: + 90 212 369 00 16  gsm: +90 533 616 18 67
Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
info@zeminarastirma.com
0 533 616 18 67
mikrotremör ölçümlerinde temel esaslar microtremor nasıl ölçülür? jeofon mikrotremör
WYSIWYG Web Builder
SOSYAL MEDYA DA MICROTREMOR İLE BETON-BİNA TESTİ HABERLERİ VAR. BUNLARA İTİBAR ETMEYİN. JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNDEN ÇAĞRI DİYE BAŞLIYOR.

MİKROTEMOR ZEMİNİN HAİM PERİYODUNU-SALINIMINI VERİR. ÜZERİNDEKİ BİNANIN BETON DAYANIMINI STATİK DURUMUNU DEPREM ANALİZİNİ VERMEZ.

2000 YILI SONRASI BİNALAR GENELDE YAPI DENETİMLİ VE HAZIR BETONLU OLUP BETONLARI İSTENEN DEĞERLERİ SAĞLAR. BETON SANTRALLERİNDE İMALAT AŞAMASINDA TESTLERİ YAPILIR. İNŞAA ESNASINDA DA YAPI DENETİM FİRMALARI NUMUNE ALIP BASINÇ TESTLERİNİ YAPARLAR.

MİKROTROMER SİZİN BİNANIZIN BASINÇ DAYANIMINI VERMEZ. MİKROTREMOR İLE DEPREM ANALZİ-STATİK ANALİZ YAPAN  BU SAHTEKARLARA İTİBAR ETMEYİN.
binanız bir kolondan numune alınınca hasar görecekse o binayı hemen terk edin.