JEOFİZİK REZİSTİVİTE (ÖZDİRENC) ETÜDÜNÜN ARAZİYE UYGULANMASI

Yer altı suyu, zemin etüdü, maden-mermer-kömür  araştırmalarında jeofizik rezistivite yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır.  
Piyasada kullanılan cihazların ekserisi el yapımı ve manüel kullanılan cihazlar olmakla birlikte günümüzde ileri teknoloji ürünü çok  
kanallı çok elektrotlu (multi electrode) software kontrollü rezistivite cihazları da kullanılmaya başalnmıştır.  Rezistivite yönteminde  
akım elektrotları yardımıyla yere verilen elektrik akımının çeşitli elektrot dizilimlerine bağlı olarak potansiyel elektrotları arasındaki  
potansiyel farkı ölçülür. Akım elektrotları arası mesafeyi açtıkça yeraltındaki farklı tabakaların özdirençlerine bağlı olarak potansiyel  
farkı ölçülür. Elektrot dizilimlerine bağlı geometrik çarpana göre potansiyel farkı değişecektir. Potansiyel farklarından görünür  
özdirençler hesaplanarak, çeşitli yöntemlerle her bir ölçü noktasında yer altı kesiti çıkarılabilir.

Firmamız yapılan Arazi çalışmalarında özel yapım bir elektrik özdirenç ölçüm aleti kullanılmıştır. Bu alet düzeneğinde; 300 watt  
gücünde, akü ile çalışan doğru akım düzenleyici ve ölçü aleti, 12 volt, 60 Ah’lik akü, AB/2=800 m.lik iki adet arazi kablolu makara, 4  
adet çelik elektrot, çeşitli bağlantı malzemeleri ve çekiçten oluşmuştur.

Kuzey Irak Rezistivite Çalışması  arazi resimleri için tıklayın

Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
rezistivite ölçümü nasıl yapılır çok kanallı resistivity istanbul
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
0 533 616 18 67
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
Copyright © 2017 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
Tel: + 90 212 369 00 16   whatsapps:+90 533 616 18 67
<ZEMİN ARAŞTIRMALARI <Zemin etüdü <Sismik etüd <Rezistivite <Micro Tremör <Bina İçi Zemin sondajı <Georadar