SU SONDAJI SU ARAMA

Klasik keson (geniş) kuyular ve su sondaj kuyuları vasıtasıyla akiferlerden su alınabilmektedir. Bazı sondaj kuyularından  
hidrostatik basınç nedeniyle pompa olmadan su kendiliğinden fışkırmakta-çıkmaktadır. Bu tür kuyulara artezyen kuyular  
denmektedir.
Zemin Araştırma Merkezi modern sondaj makine ve kompresörleri ile su sondaj çalışmalarına devam etmektedir. Sondaj  
talepleriniz ve bilgi almak için firmamızla irtibat kurabilirsiniz.
Sondaj sahası firmamız mühendislerince incelenerek arazinin jeolojik-hidrojeolojik özellikleri belirlenmekte ve sahada  
su arama (rezistivite) etüdü yapılmaktadır. Etüt sonucu akifer özelliği olan tabakalar su alınabilecek kırık ve çatlaklar)  
derinlikleri tespit edilmektedir.  
Su arama ve etüd çalışması yeraltında bulunan suyun debisi, kalitesi, miktarı hakkında bilgi vermemektedir. Yeraltında  
bulunan tabakaların elektrik iletkenliklerini tespit ederek su alınabilecek tabalar hakkında ciddi bilgiler vermektedir.

Sondaj öncesinde yapılacak su arama-hidrojelojik çalışmalar, sonucunda uygun sondaj noktası, sondaj derinliği  
belirlenmektedir. Çalışma alanı yakınında bulunan komşu kuyuların derinlikleri sondaj esnasında karşılaşılan problemler  
konusunda bilgi sahibi olunması yapılacak sondaj çalışması öncesinde önemlidir. Bütün bu ön çalışmalar neticesinde bir  
kuyu projesi oluşturulmalıdır.  
Sondaj yapılacak alan en az 2 adet büyük kamyonun (Sondaj makinesi kamyonu ve komprosör kamyonu) gireceği ve  
personelin çalışabileceği genişlikte olmaktadır. Plansız kentleşme ve yapılaşma nedeniyle sondaj noktasına sondaj  
makine ve ekipmanlarının çekilebilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Saha darlığı olan yerlerde (bodrum vb.) firmamız  
portatif sondaj makineleri ile sondaj yapmaktadır.
Çalışma alanı zemini kaya ortam ise yüksek debi ve basınçlı (25 bar) komprosör ve çekiç vasıtasıyla delme işlemi  
yapılmaktadır. Zeminin killi-kumlu çakıllı birimlerden oluşması halinde ise çamur sirkülasyonu vasıtasıyla sondaj işlemi  
yapılmaktadır.  
Zeminin özelliklerine göre her iki yönteminde kullanılması gereken durumlar olabilmektedir. Havalı yöntem her ne  
kadar kompresör maliyeti ve yakıt gideri fazla olsa da sondaja ciddi manada hız kazandırmaktadır. Dolayısı ile sondaj  
firmaları işverenler tarafından tercih edilmektedir. İlave olarak havalı rotary su sondajı esnasında aşağıda olan su hava  
tazyiki ile yukarı çıkmakta ve kuyunun su verimi hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.Ancak yukarıda bahsedildiği gibi  
teknik olarak her zeminde havalı sondaj yapma imkanı yoktur. Çamur sirkülasyonlu rotary su sondajı esnasında ise kuyu  
tamamlanıp techiz edilip kompresör ile hava verilinceye kadar kuyunun su verimi hakkında elimizde ciddi tereddütler  
vardır.
Yıkılma dökülme vb. zemin problemlerinin olmadığı kuyularda kaya ortamda günde 200-250m.ye varan sondajlar  
yapılabilmektedir. Ancak adı üzerinde yapılan iş "İğne ile kuyu kazmaktır." Sondajlarda genelde kuyular hep yıkılır  
dökülürler. Delme işlemi esnasında kuyularda özellikle üst kesimlerde yıkılmalar gözlenebilmektedir. Bu gibi durumlarda  
kuyuda muhafaza borusu kullanılması gerekmektedir. Muhafaza işleminde genel olarak 6" ve 8" metal muhafaza boruları  
kullanılmaktadır.
Özellikle çamur sirkülasyonlu su sondajında kuyudan gelen malzemeden belli aralıklarla numune alınarak jeolojik yapı ve  
su verebilecek tabakalar hakkında bilgi sahibi okunulması sondajın verimi açısından önemlidir. Kuyudan gelen numune  
ve su durumuna göre kuyu projesinde değişiklikler yapılabilmektedir. Kuyu işverenin onayı ile derinleştirilebilir,  
kısaltılabilir (aşırı su durumunda), kuyu yeri değiştirilebilir.
Muhafaza borusu indirilmesi ve delgi işlemini takiben kuyu techiz borusu ile techiz edilmektedir. Techiz borusunun bazı  
kesimleri kapalı (düz) bazı kesimleri ise filtreli dir. TSE li, DSİ şartnamelerine uygun plastik techiz boruları ülkemizde de  
üretilmekte ve sondaj işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. en çok kullanılan techiz borusu sırasıyla 140 mm.,  
175mm. ve 200 mm. dir.  
Kuyunun techiz işlemini takiben kuyu çakıllanarak yüksek basınçlı kompresör ile temiz su gelinceye kadar inkişafı  
yapılır. Kuyu içerisinde bulunan gözeneklerdeki kil-silt gibi malzemelerden kuyu arındırılır. havalı delme ve inkişaf  
esnasında kuyudan gelen suyun miktarı ölçülerek kuyu verimi ve debisi, statik, dinamik seviyeler, pompanın  
yerleştirileceği kuyu derinliği hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.
Kuyu inşaat ve montaj işlemlerin tamamlanmasından sonra kuyu etrafına, 1x1x0,5 m. beton bir blok yapılmalıdır.  
Kuyumuz artık dalğıç pompa indirmeye ve su alınmaya müsaittir.

  KUYU BAKIMI VE KUYU TEMİZLİĞİ


Sondaj kuyuları jeolojik yapıya bağlı olarak (kil-silt oranının yüksek oluşu vb.) temizlenmeye ihtiyaç duyarlar. Kuyu  
temizliğinde en çok kullanılan yöntem yüksek basınçlı ve debili kompresör vasıtasıyla kuyunun temizlenmesidir.  
Temizlik öncesi kuyuda mevcut dalgıç pompa çıkarılır. Kuyuya pompasız olarak borular yeniden indirilir. Yukarıdan  
kademeli olarak kompresör ile hava verilir (ani olarak hava verilmemelidir, borular kuyu zarar görebilir). Kuyudan temiz  
su gelinceye kadar kuyuya hava verilmeye devam edilmelidir (kuyuda su var ise). Temizlik işlemi sonunda kuyu eski  
temizliğine ve debisine ulaşır. Ancak yeraltı su seviyesinin zaman içinde düşmesine bağlı olarak temizlik işleminden verim  
alınamadığı durumlarda olabilmektedir.
Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
SONDAJ MATKABI SU SONDAJ MAKİNASI VE KOMPRESÖRÜ
su sondajı istambul kurumsal su arama çubukla rezistivite çok kanallı kuyu temizleme dalğıç pompa bina içi su sondaj delme
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
0 533 616 18 67
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
Copyright © 2017 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
Tel: + 90 212 369 00 16   whatsapps:+90 533 616 18 67
<SU SONDAJI VE ARAMA <Su sondajı <Jeotermal <Kuyu Temizliği