Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
deep soil mixing
dip miks
dip soil miksing firmaları
deep soil mixing şirketleri
deep soil mixing istanbul
deep soil mixing nedir
deep soil mixing  türkiye
WSM MIXING SOIL JET GROUTING TURKISH COMPANY ISTANBUL ANKARA
WSM MIXING SOIL JET GROUTING TURKEY
WSM-Deep Soil Mixing (Derin Karıştırma) Sistemi

WSM-deep soil mixing, Derin karıştırma sistemleri, kanat-burgu monte edilmiş  
delici jet grout ekipmanları ile zeminin delinerek zeminde bulunan tabii malzemeye  
çimento enejeksiyonu basılarak karıştırılması suretiyle zeminin ıslah edildiği  
sistemlerdir.

Zemin içine katılarak karıştırılan malzemeler (çimento, kireç vb.) ile zeminin  
bağlayıcı reaksiyonlara girmesi sonucunda rijit kolonların oluşmasına imkan veren  
bu yöntem, toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesinde, proje ihtiyaçları  
doğrultusunda zemin taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin  
arttırılmasında, sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaların  
sınırlandırılmasında, şev ve dolguların stabilitesinde oldukça etkilidir.

İçerisine büyük ebatlı I profil vb. demir donatı konularak taşıma kapasitesi  
artırılabilir.

Uygulama Alanları

WSM-deep soil mixing Derin karıştırma sistemleri, büyük miktardaki kazı ve dolgu  
işlerinin, derin temellerin, çakma kazıkların, yerinde dökme kazıkların yerine  
kullanılabilirler.  

Başlıca kullanım alanları:
Taşıyıcı temel olarak (fore kazık yerine)
Kazı Şevlerinin  Desteklenmesi
Geçirimsizlik Perdeleri imalatı
Rıhtım Yapıları
Saha Betonları
Endüstri Tesisleri
Depolama Tankları
Toprakarme Duvarlar / Dolgu Temelleri
Ulaştırma Yapıları
Tünel Zemininin Desteklenmesi
İmalat Yöntemi

Zeminin içine bağlayıcı malzemelerin eklenip karıştırılması sonucu oluşan rijit  
kolonlar; toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesi, proje ihtiyaçları  
doğrultusunda taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılması ve  
sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaları sınırlandırmak amacına yönelik  
olarak tasarlanmaktadırlar.
Derin karıştırma yöntemi kuru ve ıslak yöntem olmak üzere iki şekilde  
uyugulanmaktadır. Kuru yöntem, zeminlerin suya doygun veya yeraltı su seviyesi  
altında olduğu durumlarda katkı malzemesinin karıştırıcının ucundan kompresörler  
yardımıyla kuru olarak enjekte edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Islak yöntemde  
ise çimento ve/veya kireç su ile belli oranlarda karıştırılarak oluşturdukları sıvı  
haldeki karışımın zemin içerisine aktarılması şeklindedir.

1. Her iki yöntem (ıslak ve kuru) içinde, ortası delik burgular veya kanatlı  
karıştırıcılar yardımı ile bağlayıcı malzeme zeminle birlikte karıştırılarak tasarım  
derinliğine kadar uygulanır.
2. Tasarım derinliğine ulaşıldıktan sonra seçilen yönteme göre bağlayıcı malzeme  
verme işlemi devam edilerek yukarıya doğru karıştırılarak çıkılır.
Her iki işlem sırasında (aşağı ve yukarı) verilen bağlayıcı malzemenin ve zeminin  
belirli sabit/uniform bir dozajda ve sınırlı bir çap ve hacim içinde karışımı temin  
edilerek rijit bir kolon oluşturulmuş olunur.
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
0 533 616 18 67
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
Copyright © 2017 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
Tel: + 90 212 369 00 16   whatsapps:+90 533 616 18 67