Shotcrete-Püskürtme Beton-Blon

ÇELİK TEL DONATILI PÜSKÜRTME BETONUN (SHOTCRETE)  BLON

UYGULAMALARI
Gerek yamaç-şev stabilizesi gerekse eski-tarihi  bina duvarlarının  Shotcrete (şat kirit) ile güçlendirilmesi işleri için  firmamızla irtibata geçebilirsiniz.
Çelik tel donatılı beton (shot crete), tek başına destek sistemi  olarak seçilebildiği gibi,kaya ankrajları (Blon), çelik iksa vb .  sistemler ile birlikte de kullanılabilir. Gerek uygulama  kolaylığı, gerek hızlı imal edilmesi ve ekonomik oluşu  nedeniyle püskürtme beton uygulamaları diğer iksa sistemlerine göre (ankrajlı-ankrajsız fore kazık ve mini kazık)  tercih edilmektedir. Çelik donatılı püskürtme beton, sadece kaya yüzeylerine iyi bir yapışma sağlandığında ve beton kalınlığı yapısal bir kaplama için yeterli kalınlıkta ise tek başına uygulanır. Bu nedenle jeolojik yapısı kaya olan yüzeylerde kullanılabilirliği daha fazladır.  Bu durumun dışında, diğer destek sistemleri ile birlikte kullanılmalıdır.
Yığma ta, tugla vb. tarihi binaların güçlendirilmesi işlerinde de kafes donatı shotcrete (şat kirit) sistemleri kullanılmaktadır.
Çelik tel donatılı betonların uygulama alanları :
-Yeraltı açıklıklarının desteklenmesinde ve onarımında
.Tünel,maden ocağı vb..
– Yamaç stabilizasyonunda,
– Kanal kaplaması, köprü kaplamasında,
– Deniz yapılarının tamirinde ,
– Hasar görmüş binaların onarım ve güçlendirilmesinde.