Jet Grouting

PORTATİF SONDAJ – DELGİ MAKİNASI

Elde taşınabilir portatif delici makinemiz ile kat yükseklik sınırı olmaksızın, duvarları kırmadan bina içinde bodrum katlarda delgi ve çimento enjeksiyonu, mini jet uygulamalarını yapıyoruz.

1.1. BİNA İÇİ MİNİ JET GROUTİNG TANIM

Mini Jet grouting kolonu,  genellikle 100-150 bar basınçla püskürtülen su ve çimento karışımının zeminin boşluklarını doldurup ve sıkıştırılması suretiyle elde edilir. Yüksek basınç, sevk edilen enjeksiyonun (grout) nozzle’lardan geçerken yüksek bir kinetik enerji kazanmasını sağlar. Su-çimento karışımının hızı 250m/sn değerlerine ulaşarak, enjeksiyon zemini yırtarak zeminle birleşerek çimentolu zemin yapısı -soilcrete- oluşur.  mini Jet grout’ un özelliklerini belirleyen parametreler; zemin cinsi, jet enjeksiyon tiji içerisindeki akışkan basıncı, jet enjeksiyon tiji içerisindeki akışkan debisi (nozzle çapı), enjeksiyon şerbetinin bileşimi, jet enjeksiyon tijinin çekme
hızıdır.

1.2.MİNİ JET GROUTİNG DELME İŞLEMİ

Delgi sırasında kuyu ağzının yer altı su seviyesinin üzerinde olması çalışabilme açısından tercih edilir. Delme metodu zemin cinsine bağlı olarak seçilir. Delme işleminin kolaylaştırılması, uç takımın soğutulması ve zeminin enjeksiyona hazırlanması amacıyla delme sırasında değişik akışkanlar kullanılabilir. Bunlar su, hava, bentonit şerbeti veya grout olabilir.
Uç takımı olarak yumuşak karakterli zeminlerde genellikle kil matkabı, sert karakterde ise tricone bitler ve bloklu
zeminde DTH elemanlar kullanılır. Bağlantı manşonlarında 100-150 bar basınca dayanıklı sızdırmazlık elemanları ve
delgide 90 mm çapında tijler kullanılır.

1.3. ENJEKSİYON

Projede belirtilen derinliğe ulaşıldığında delme ve akışkan basma işlemi durdurulur. Çelik bir bilye grout borusuna yollanarak groutun yönü ‘monitor’ diye adlandırılan ve delgi ucunun hemen arkasında bulunan 2.0mm – 2.5mm çapındaki 2-4 adet nozzle ’ları taşıyan takıma çevirilir. Su/çimento oranı genelde 1/1 dir ancak proje koşullarına göre 0,7 ye kadar inebilir.
Yüksek basınçlı grout pompalanmaya başlanması ile enjeksiyon fazına geçilir. Takriben 250 m/sn hızlı grout, delici takımın rotasyon hareketi ile dairesel kesitli bir grout tabakası formunu alır. Delici takımın önceden belirlenmiş dönme hareketi sabit bir hızla çekme hareketi ile birleşince düşey kolon şeklinde bir yapı meydana gelir.
Zemine çimento enjeksiyonu istenilen, jet grout üst kotuna kadar yapılır. Enjeksiyonun kinetik enerjisinden zarar görmemek için, jet grout üst kotu her zaman yüzeyden 30cm aşağıda bırakılmalıdır.
Basınçlı enjeksiyon sırasında delici takımın etrafından dışarıya belli miktarda zemin materyali taşması uygun görülür. Bu durum, grout ile karıştırılan zemin içinde aşırı basınç oluşmadığına işaret eder. Aşırı basınç oluşması halinde zeminde kırılmalar ve kolonlarda süreksizlik gibi problemler meydana gelebilir.

1.4.MİNİ JET GROUTİNG PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ

Oluşacak kesitlerin ebatları zemin özelliklerine bağlı olduğu gibi; dönüş hızı, çekme hızı, grout basıncı, grout debisi, nozzle çap ve adedine de bağlıdır. Aşağıda tabloda çapa bağlı yaklaşık olarak sarf edilecek çimento, enjeksiyon miktarları verilmiştir.
Kolon Çapı (cm) 1 m.lik kolon hacmi (m3) Çimento Miktarı (kg) Enjeksiyon Miktarı (lt)
40 0,13 57 75
60 0,28 127 170
80 0,5 226 301
100 0,79 353 471
Not: Çimento Dozajı 450 kg/ m3 tür
Su/Çimento Oranı 1/1 dir.

1.5.MİNİ JET GROUT BİRİM FİYATI VE FİYATLANDIRMASI:

Mini Jet grout fiyatlandırmasında genel olarak metretül olarak yapılan delgi boyu esas alınmaktadır. Fiyatlandırma kriterleri aşağıdadır:
a). Çap: Genelde 20-30 cm.
b). Kolon Boyu: Boy proje ve zemin yapısına bağlı olarak 6m.-12m.
c). Zemin Yapısı: Yumuşak, killi kumlu zeminlerde uygulama kolaydır. Bloklu zeminlerde zordur.
d). İşin Boyutu: 1000m2 kadar işler küçük iş kabul edilir. Fiyat genelde götürüdür. İşin boyutu arttıkça fiyat düşer.
e). İşin Yeri: Şehir merkezine yakın yerlerde uygulama kolay ve ekonomiktir.

1.6. MİNİ JET GROUT KOLONLARININ KONTROLU:

İmalatın şartnamelere uygunluğunun kontrolu,
Günlük kalite kontrol raporlarının hazırlanması,
Gerekli testlerin yapılması ve yaptırılmasının programlanması,
Jetgrout kolon aks ve ölçülerinin projeye uygunluğunun kontrolu,
Gelen malzemelerin standart ve şartnamelere uygunluğunun sağlanması,
Her türlü dökümatasyon ve kayıt işlemlerinin düzenli yürütülmesinin temini, Dizayn ve çizimlerin hazırlanıp kontrola hazır hale getirilmesi, Jetgrout kolonların beton kalitesi ve sürekliliğinin tahkine yönelik her 10 (on) adet kolonda 1 (bir) adet kazık süreklilik deneyinin (pile intergrity) deneyinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması,
Jetgrout kolonları ile teşkil edilen “soilcrete” kesitin beton kalitesinin tahkine yönelik her 50 (elli) adet kolonda 1 (bir) adet karot numune alınması ve karot numune üzerinde tek eksenli basınç dayanımının ölçülerek sonuçlarının raporlanmalıdır.
Her yüz kolondan on tanesinde kazık süreklilik testi yapılmalıdır. İlave olarak tam boy karot alınmalıdır.