Tiltmetre Nedir? Nasıl Kullanılır?

Tiltmetreler  Baraj, tünel, köprü, demiryolu, liman, büyük yapılarda ve şevlerde, heyelan alanlarında düşey seviyedeki çok küçük hareketleri ölçmek için tasarlanmış hassas bir eğim ölçerdir.Tiltmetreler, Barajların dolmaya tepkisini, potansiyel heyelanların küçük hareketlerini, hidrolik kırılmaların yönünü ve hacmini ve yapıların yükleme ve temel oturması gibi çeşitli etkilere tepkisini izlemek için yaygın olarak kullanılır. Eğim ölçerler günümüzde çok gelişmiş türleri olup sürekli olarak kayıt yapan ve merkeze kayıtları gönderen sistemleri olduğu gibi belli aralıklarla ölçüm yapılarak kayıt alınanları da mevcuttur.

Tiltmetre ölçüm ve montaj için + 90 533 616 18 67