MANYETİK EKSTANSOMETRE

MANYETİK EKSTANSOMETRE İLE DÜŞEY DEPLASMANIN KONTROLÜ
Manyetik Ekstansometre (Magnetic Extensometer) ile düşey deplasmanın tespiti baraj,  tünel, kazı, temel,  ve dolgularda yoğun olarak kullanılmaktadır. Manyetik ekstansometre  uygulamasında öncelikle düşey deplasmanın gözlemleneceği alanın jeoteknik, mühendislik, özelliklerine göre projelendirme yapılır.  Manyetik probların yerleştirileceği derinlikler adetler ve okuma aralıkları belirlenir. Buna göre sondaj kuyusu açılır, kuyu içerisine boru ile beraber Manyetik Ekstansometre probları yerleştirilir. Kuyu dibinden yaklaşık yarım metre yukarıya sabit magnet (datum magnet) yerleştirilir. Projeye göre kuyu içine farklı adetlerde spider magnet yerleştirilir. Kuyunun etrafına yumuşak bentonit-çimento enjeksiyonu yapılır. Enjeksiyonun prizini almasını takiben referans okuması yapılır.  Belirlenen periyotlarla da diğer okumalar yapılarak düşey deplasmanın izlenmesi temin edilir.
eksantometre okumaları ve malzeme talebi için: +90 533 616 18 67