Presiyometre Deneyi

PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI :

Zemin etüd çalışmalarında Presiyometre deneyi zeminin yük/deformasyon parametrelerinin belirlendiği bir arazi (in-situ) deneyidir. Deney basit anlamda genişleyebilir silindirik bir probun önceden delinmiş bir kuyuya indirilerek şişirilmesi ve bu esnada prob içerisindeki basınç ve hacim değişikliklerinin ölçülmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Zeminin taşıma gücü, temel altında oluşacak oturma ve farklı oturma miktarlarını hesaplamak için bilhassa çakıllı, kumlu, killi, siltli, alüvyon zeminlerde ve bozuşmuş, ayrışmış kayalar ile yumuşak kaya temellerde, uygulanan bir yöntemdir.
Presiyometre deneyi, çok yumuşak zeminlerden, basınç dayanımı 20 MPa’ya kadar olan zeminlere kadar oldukça geniş bir aralıkta yer alan zeminlerde kullanılabilmektedir.

AVANTAJLARI:
– Her türlü zeminde kullanılabinir.
– Sondaj kuyusundan numune alinabilinir. Böylece zemin cinsi önceden bulunur.
– Deney çabuk yapilir.
– Kuyu cidarı bozulmaz.
– Ucuzdur.

I – Presiyometre Deneyi cihazı;
Dairesel basınç verilerek zeminde dairesel deformasyon oluşturan silindireklinde bir sonda ( prob) ve buna bağlı kumanda panosundan oluşan Menard Tipi presiyometre aleti ile deney yapılır. Presiyometre ve diğer arazi deneyleri için firmamızı arayabilirsiniz. 0212 369 00 16

Copyright © 2014 by “zeminarastirma.com”  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.net

PRESİYOMETRE DENEYİNDE KULLANILAN EKİPMANLAR:

1-Menard Tipi presiyometre aleti ;
2-Yerüstü ölçme cihazı
3-Prop
4-Kuyu ağzından verilen basıncı ileten plastik borulardan oluşmaktadır.

1-Yerüstü ölçme cihazı;

Açılan sondaj deliğine indirilen proba verilen basınç değerlerini gösteren manometreler, uygulanan basınç altında deney yapılan seviyedeki hacimsel değişmeleri gösteren volümetreler, basıncı temin eden 200 kg/cm2 basınçla sıkıştırılmış hava veya NO2 tüplerinden meydana gelmiştir. Ayrıca kuyu içine indirilen proba giden su ile istenilen basıncı uygulamaya yarayan dedantör, vana ve prizler bulunmaktadır. Bu donanım bir koruyucu kutu içindedir.

2-Prob;
Deneyin istenilen seviyede yapılmasını sağlar. 3 hücreden oluşmuştur. Alt ve üst hücreler koruyucu hücreler olup, ortadaki hücre ise ölçme hücresi vazifesini görür. Lastik bir kılıf içindeki koruyucu ve ölçme hücreleri ayrı ayrı volümetrelere bağlı olup, üç hücreye eşit miktarda su basılır. Deney sonrası suyun geri dönmesi yani probun kuyu içinde sıkışmaması ve kuyudan rahat çıkartılabilmesi için lastik kılıf ile hücreler arasına ayrı bir hava kanalıyla hava verilerek deney tamamlanır.

3-Basınç ileten borular:

4-Yer üstü ölçme cihazları ile probun bağlantısını sağlayan plastik borulardır.

II – Presiyometre deneyinin yapılması
Standart GB tipi presiyometrede efektif basınç 70 kg/cm2 olup, 5-10 000 kg/cm2 arası zemin ve kaya deformasyon modülleri ölçülmektedir. NO2 tüpleri ile plastik borular vasıtası ile iletilen basınçlar; ölçme hücresinde basınç artışını ve dolayısıyla hacim artışını, hacim artması ise volümetredeki sıvı sütunundaki yükselme ile takip edilir. Sondaj kuyusuna yerleştirilen proba kademeli olarak 1, 2, 3 kg/cm2 ve gittikçe artan dairesel basınçlar verilerek, her basınç kademesi için ,15-30-60 saniyelerde ölçme hücresinde oluşan hacimsel değişimler kaydedilir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra “x eksenine-basınç”, “y eksenine-genellikle 60 saniyedeki hacimsel değişimler“ bir grafik üzerine işaretlenir.
Bu grafikte ilk yükseliş kesimi probun zemine oturması ve zeminin P0 içsel basıncını gösterir. Daha sonra lineer hale geçen eğrinin bu safhasına “ elastik safha “ denir. Menard Elastik Modülü ( Em) her seviye için grafik yardımı ile saptanır. Bu elastik safhadan sonra eğri yükselmeye başlar ki bu noktadan itibaren deney yapılan birimin “ plastik safhası “ başlamıştır.
Limit basınç (PL) hacimsel artışların teorik olarak sonsuza vardığı nokta olup, bu değer teorik olarak deney yapılan kesimin “Nihai taşıma gücü”ne karşılık gelmektedir.

PRESİYOMETRE DENEYİ İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBAT KURABİLİŞRSİNİZ…

Presiyometre ile taşıma gücü hesabına örnek çalışma için tıklayınız.