PLAKA YÜKLEME DENEYİ

Plaka yükleme deneyi zeminin taşıma gücü belirlemek için yapılan bir arazi deneyidir. Bu test temel olarak temel seviyesinde çapı 30-75 cm olan dairesel çelik levhayı yüklemek ve her bir yük artımına tekabül eden oturma miktarının  belirlenmesinden ibarettir. Deney sonucunda elde edilen oturma-yük eğrisi yardımı ile zeminin taşıma gücü hesaplanır. Plaka yükleme deneyi yaptırmak için firmamızla irtibat kurabilirsiniz.

Yük altında zeminin taşıma kapasitesi ve zemin davranışı hakkında bilgi verir.
Uygulaması kolay ve hızlıdır.

Modellenen deneyin gerçek temel boyutundan çok küçük olması nedeniyle plakanın zeminde oluşturacağı gerilme zonu gerçek temelin oluşturacağı gerilme zonuna göre çok küçük olması beklenir buda çok katmanlı zemin tabakalarında sorun yaratabilir. Dikkat edilmesi gerekir.
Bir plaka uygulanan yük ile birlikte plakanın yapacağı oturmanın ölçülmesine dayanmaktadır. Deney hem sığ derinliklerde hem de bir şaft içerisinde veya sondaj tabanında uygulanabilir.

Plâkanın yüklenmesi için çeşitli düzekler kullanılabilir. Plâka ya doğrudan veya bir yerden hidrolik kriko (veren) ile tepki (reaksiyon) alınarak yüklenebilir. Plâka yatay olmalı ve zeminle teması İyi olacak şekilde oturtulmalıdır. Zeminle iyi teması sağlamak üzere, plakanın oturacağı alan dikkatlice düzeltilir ve üzerine ince bir kum tabakası serilir.

Yükleme adım adım yapılır. Bir adım, tahmin edilen plâka emin taşıma gücünün 1/5 i veya plâka sınır taşıma gücünün 1/10 u mertebesinde seçilebilir. Plakanın oturmaları, plâka yüklenmesinden etkilenmeyecek uzaklıktaki noktalara oturan bir kirişe takılan İki yer değiştirme veya deformasyon ölçme saati (mikrometre, komparametre, dial gauge) Üç ölçülün Yer değiştirme ölçme saatleri, plaka ortasına göre, simetrik ve karsı yerlere oturtulmalıdır. Böylece, deney sırasında plakanın yataya göre dönmesi de izlenebilir. Saatlerin okumalarının ortalaması plâka oturması olarak alınır. Saatler en az 0.02 mm duyarlıkta ol­malıdır.

Her yükleme adımında 1,4,10,20,40,60 dakikalarda ve daha sonra birer saat ara ile oturma değerleri kaydedilir. Her adımda, oturmalar pratik olarak sona erinceye kadar (yaklaşık saate 0.02 mm den az) oturma gözlemlerine devam edilir. Bundan sonra diğer yük artışına geçilir. Böylece yüklemeye, sınır taşıma gücüne veya plâka emin taşıma gücünün 2-3 katına kadar devam edilir. Deney sonunda oturma-yük-zaman ilişkisi çizilir.

ETİKETLER:

ts 5744 plaka yükleme deneyi standardı pdf. için tıklayın 

plaka yükleme deneyi amacı:Deney sonucunda elde edilen oturma-yük eğrisi yardımı ile zeminin taşıma gücü hesaplanırYük altında zeminin taşıma kapasitesi ve zemin davranışı hakkında bilgi verir.

plaka yükleme deneyi fiyatı: Fiyat işin yerine, adetine göre değişmektedir. Her projeye ayrı fiyat verilir. Aksi belirtilmediği sürece karşı yük (beko-loader-yüklü kamyon) işverence sağlanır.

plaka yükleme deneyi youtube

plaka yükleme cihazı

plaka yükleme deney seti fiyatları: Cihaz set fiyatı 15.000-20.000 TL civarındadır

plaka yükleme deneyi yatak katsayısı

dinamik plaka yükleme deneyi Düşen ağırlıklı Defloktometre deneyi için Tıklayın…

Enerjisa A.Ş Mahmudiye Rüzgar Türbini Plaka Yükleme Deneyi için tıklayın….