DSM Deep Soil Mixing (Derin Karıştırma)  Sistemi

Deep Soil Mixing (dip miksing)-Derin karıştırma metodu, kanat-burgu monte
edilmiş delici jet grout ekipmanları ile zeminin delinerek zeminde bulunan tabii
malzemeye çimento enejeksiyonu basılarak karıştırılması suretiyle zeminin ıslah
edildiği sistemlerdir.
Zemin içine katılarak karıştırılan malzemeler (çimento, kireç vb.) ile zeminin
bağlayıcı reaksiyonlara girmesi sonucunda rijit kolonların oluşmasına imkan veren
bu yöntem, toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesinde, proje ihtiyaçları
doğrultusunda zemin taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin
arttırılmasında, sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaların
sınırlandırılmasında, şev ve dolguların stabilitesinde oldukça etkilidir.
İçerisine büyük ebatlı I profil vb. demir donatı konularak taşıma kapasitesi
artırılabilir.

Uygulama Alanları

Dip miksing -Derin karıştırma sistemleri, büyük miktardaki kazı ve dolgu işlerinin,
derin temellerin, çakma kazıkların, yerinde dökme kazıkların yerine kullanılabilirler.
Başlıca kullanım alanları:
Taşıyıcı temel olarak (fore kazık yerine)
Kazı Şevlerinin  Desteklenmesi
Geçirimsizlik Perdeleri imalatı
Rıhtım Yapıları
Saha Betonları
Endüstri Tesisleri
Depolama Tankları
Toprakarme Duvarlar / Dolgu Temelleri
Ulaştırma Yapıları
Tünel Zemininin Desteklenmesi
İmalat Yöntemi
Zeminin içine bağlayıcı malzemelerin eklenip karıştırılması sonucu oluşan rijit
kolonlar; toplam ve farklı oturmaların kontrol edilmesi, proje ihtiyaçları
doğrultusunda taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılması ve
sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaları sınırlandırmak amacına yönelik
olarak tasarlanmaktadırlar.
Derin karıştırma yöntemi kuru ve ıslak yöntem olmak üzere iki şekilde
uyugulanmaktadır. Kuru yöntem, zeminlerin suya doygun veya yeraltı su seviyesi
altında olduğu durumlarda katkı malzemesinin karıştırıcının ucundan kompresörler
yardımıyla kuru olarak enjekte edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Islak yöntemde
ise çimento ve/veya kireç su ile belli oranlarda karıştırılarak oluşturdukları sıvı
haldeki karışımın zemin içerisine aktarılması şeklindedir.
1. Her iki yöntem (ıslak ve kuru) içinde, ortası delik burgular veya kanatlı
karıştırıcılar yardımı ile bağlayıcı malzeme zeminle birlikte karıştırılarak tasarım
derinliğine kadar uygulanır.
2. Tasarım derinliğine ulaşıldıktan sonra seçilen yönteme göre bağlayıcı malzeme
verme işlemi devam edilerek yukarıya doğru karıştırılarak çıkılır.
Her iki işlem sırasında (aşağı ve yukarı) verilen bağlayıcı malzemenin ve zeminin
belirli sabit/uniform bir dozajda ve sınırlı bir çap ve hacim içinde karışımı temin
edilerek rijit bir kolon oluşturulmuş olunur