FORE KAZIK İLE JET GROUT ARASINDAKİ FARK:

Fore Kazıkta burgu-kova vb. ile foraj (65cm-80cm-100cm-120cm. vb delinerek   içi boşaltılır) yapılır. Daha sonra içine donatı yerleştirilerek beton dökülür.

Jet Groutta ise 12-15cm. çapında küçük bir delik ile kuyu açılır. Takım aşağıda iken nozzle lardan yüksek basınçta (400-600 bar) çimento enjeksiyonu yapılırken takım sabit bir hızla yukarı çekilir. Bu şekilde kolon oluşur.

Jet grout özellikle yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde çok hızlı ve ekonomik olarak uygulanabilir. Bu tür gevşek zeminlerde fore kazık yapmak istediğimizde zeminde zemin muhtemelen göçecektir. Bu durumda muhafaza borulu (kılıflı) fore kazık yapmak gerekecektir. Bu ise hem işi yavaşlatacaktır. Hem de zaman kaybı olacaktır. Özellikle baraj ve su yapılarında geçirimsiz perde inşaalarında jet grout yoğun şekilde kullanılır. Zeminin durumuna göre zeminin sert olduğu kesimlerde kolon oluşmayabilir.  Mutlaka kolon oluşması istenen yerlerde deep mix jet grout sistemleri kullanılır.

Biz mühendisler okulda da öğretildiği gibi güvenli yapıları yaparken aynı zamanda da ekonomik ve hızlı olmasını sağlamalıyız. İşin güvenlik-ekonomi ve zaman boyutlarını göz önüne alıp uygun sistemlerden birini seçmeliyiz.

İksa-kazı sistemlerinde jet groutlar içinde donatı olmayışı nedeniyle genelde kullanılmazlar. Buralarda fore kazık sistemleri ankrajlı veya ankrajsız olarak kullanılırlar.