Mikro Kazık

Mikro kazık bildiğiniz üzere sağlam zemine sahip olmayan bölgelerde yapı yüklerini  sağlam zemine ulaştırma amaçlı uygulanılan çapları 13cm ile başlayıp proje yüküne göre  hesaplanılarak  20cm lerekadar yükseltile bilen zeminde bir delgi makinesi yardımı ile  dairesel kesitli bir delgi yapılması ve bu delgi içerisine bir adet özel üretilmiş 32mm lik  demir donatı yerleş tirilmesi şeklinde inşaa edilen çekme ve taşıma gücüne sahip olan  kazıklara mikro kazık denir. Çekme ve taşıma uygulamaları genellikle T.E.İ.AŞ.Yüksek gerilim hat direklerinde ve  uydu yüksek direklerinde sıkca kullanılan uygulamadır.