ESENYURT ALKAN VERNIK BOYA ŞANTİYESİ ÇELİK BORULU İKSA-DESTEK SİSTEMİ (STRUT) UYGULAMASI

Çelik borulu iksa (strut) sistemleri ankraj yapılamayan yada konsol fore kazık yapılamayan alanlarda karşılıklı iki perde arasına veya birbirine dik komşu iki cephede çapraz çelik boru destek koymak suretiyle uygulanmaktadır.

Esenyurt şantiyesinde konsol olarak çalışan fore kazıklara destek amacıyla Çelik Boru destekli strut uygulaması yapılmıştır.